Cele i efekty

Celem projektu jest zachęcanie odbiorców do świadomego podjęcia nauki języków obcych, wybranych w oparciu o osobiste zainteresowania, ale i potrzeby rynku pracy. Ma również pokazać różnorodne podejścia do nauki języków. Zasięg reklamy społecznej planowany jest na 10 tys. odbiorców na portalach, takich jak Facebook, Youtube, Snapchat czy na własnej stronie internetowej. Kampania opierać się będzie między innymi na rozmowach z pracodawcami, pracownikami firm międzynarodowych oraz wykładowcami i studentami filologii, opracowywaniu wniosków płynących z wywiadów i prezentowaniu danych w sposób atrakcyjny dla odbiorców. Dzięki bezpośredniemu badaniu rynku pracy samodzielnie określimy strukturę zapotrzebowania na konkretne języki obce w danych branżach i porównamy ją z wynikami sondażu wśród młodzieży licealnej na temat języków, jakich obecnie się uczą.

Realizacja projektu ma pozwolić 10 tysiącom planowanych odbiorców na zdobycie rzetelnych informacji dotyczących wyboru nauki najbardziej przydatnych w danych branżach języków oraz samego procesu uczenia. Projekt ma wywołać jak największy odzew w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku. Społeczność lokalna uzyska platformę do dyskusji nad skutecznością konkretnych metod uczenia, jej członkowie będą mogli nawiązać kontakty z osobami mającymi podobne cele edukacyjne i dzielić się swoimi doświadczeniami w zakresie nauki języków. Grupa realizująca chce zwiększyć swoje umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu – dzięki stosownym kursom na platformie Zwolnieni z Teorii oraz działaniu w praktyce członkowie grupy mają szanse na kształcenie cenionych kompetencji, które zostaną potwierdzone przez prestiżowe certyfikaty sygnowane przez Google lub Coca Colę.