środa, 25 stycznia 2017

Klasa IB - na czym to polega?

Jesteś w trzeciej klasie gimnazjum lub pierwszej liceum? Chcesz studiować za granicą a Twoja znajomość języka angielskiego jest już biegła? Być może idealnym sposobem na kontynuację nauki jest program International Baccalaureate, czyli Matury Międzynarodowej!

Nauka w IB różni się znacząco od nauki w polskim systemie. Zaczyna się w drugiej klasie liceum, ale wiele szkół oferuje również rok “przygotowawczy” (pre–IB), podczas którego realizują te same przedmioty, co w polskich szkołach, ale mają zwiększoną ilość godzin angielskiego, a często także przedmioty przygotowawcze, takie jak metodologia badań naukowych. Realizują także specjalne projekty, podobne do tych w systemie IB.

Jak wygląda nauka w klasie IB?

Rekrutacja do klas IB i pre–IB często poprzedzona jest specjalnymi egzaminami – nie tylko znajomości języka angielskiego, ale także matematyki czy nawet języka polskiego. Każdy uczeń Diploma Programme wybiera sześć przedmiotów spośród sześciu grup (z czego co najmniej trzy na poziomie rozszerzonym tzw. HL):
- języka ojczystego (podstawowego),
- języka obcego - możliwa jest nauka od podstaw lub też na wyższych poziomach
- nauk doświadczalnych, czyli chemii, biologii, fizyki, technologii projektowania
- nauk społecznych, czyli geografii, ekonomii, historii, psychologii, filozofii
- nauk matematycznych – możliwa jest nauka matematyki na trzech poziomach
- sztuki, czyli np. teatru czy malarstwa (ten sektor można pominąć i zamienić na dowolny dodatkowy przedmiot z grup 2-5)
Poza tym uczniowie IB realizują także Theory of Knowledge, przedmiot traktujący między innymi o metodologii badań naukowych.

Matura w klasie IB

Maturzyści systemu IB mają do zdobycia łącznie 45 punktów, a oceny przyznawane są w skali 1-7. Pozostałe trzy punkty przyznawane są za TOK essay i Extended Essay. Ten ostatni ma formę krótkiej pracy naukowej (max. 4000 słów) na dowolny wybrany przez ucznia temat w obrębie przedmiotów szkolnych.

Warunkiem ukończenia nauki w programie jest także zaliczenie CAS-u, w ramach którego na przestrzeni dwóch lat należy wykonać 30 godzin wolontariatu, 30 ‘creativity’ i 30 action, czyli aktywności ruchowej. Z CAS-u regularnie zdawane są sprawozdania.

Warto?

Prawdopodobnie największą korzyścią nauki w programie jest nieustanne obcowanie z językiem angielskim (choć zdarzają się szkoły oferujące IB w języku francuskim czy hiszpańskim) a także łatwiejsza rekrutacja na uczelnie zagraniczne. Niestety póki co Matura Międzynarodowa oferowana jest przez naprawdę niewiele szkół w kraju – głównie w największych miastach.

"Nauka w klasie International Baccalaureate jest moim zdaniem bardzo przyjemna - bawiłem się tam przez trzy lata znacznie lepiej, niż teraz na studiach. Myślę, że zdobywane w klasie IB wiedza i umiejętności są bardzo przydatne." powiedział nam absolwent klasy IB z Liceum nr V we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat systemu można znaleźć pod adresem http://www.ibo.org.

Udostępnij:

0 komentarze:

Prześlij komentarz